kontakt

Fundacja Sztuki i Edukacji Filmowej SZTUKA POZNANIA
ul. Błażeja 6h/30
61-608 Poznań
kontakt: fundacja@sztukapoznania.org.pl