Celem fundacji jest działalność kulturalno-oświatowa w zakresie kreowania zainteresowania sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki filmowej, i upowszechnianiem tradycji filmowej, propagowanie programów multimedialnych, aranżowanie różnych grup społecznych w działaniu na rzecz kultury i sztuki, a także wzbogacanie kulturalnego życia miasta Poznania oraz ochrona dóbr kultury i tradycji.

Fundacja Sztuki i Edukacji Filmowej SZTUKA POZNANIA